Katarzyna Zając Pracownia Architektoniczna

O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Pracę dyplomową „Wielopokoleniowy dom proekologiczny” obroniłam w 2005 roku u profesora Marka Budzyńskiego. Ukończyłam w 2010 roku studia podyplomowe na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku Zabytkoznawstwo i Ochrona Dóbr Kultury pod okiem Prof. dr hab. inż. arch. Jana Tajchmana. Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, które upoważniają do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujących: projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych, sprawowanie nadzorów autorskich oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych. Jestem czynnym członkiem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem MA/079/19 oraz jestem wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
Moje doświadczenie zawodowe budowałam w latach 2003 – 2019 pracując w biurach architektonicznych i punktach projektowych w Warszawie, Toruniu i Manchesterze (Wielka Brytania). W trakcie swojej pracy uczestniczyłam w tworzeniu wielu zróżnicowanych projektów we wszystkich fazach – od inwentaryzacji, koncepcji, po projekty wykonawcze i nadzory autorskie na budowie.
Specjalizuję się w projektach mieszkalnych (domy jednorodzinne, zespoły mieszkaniowe, budynki wielorodzinne) i zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, hotele studenckie). Wykonuję indywidualne projekty kompleksowe: projekt architektoniczny wraz z projektem aranżacji wnętrz. Szczególne ważne są dla mnie tematy związane z zabytkami oraz w kontekście zabudowy historycznej.
W sierpniu 2019 roku utworzyłam autorską Pracownię Architektoniczną na grunt której chcę przenieść całą zdobytą wiedzę i umiejętności.

O symbolice logo

Logo w uproszczeniu to okrąg z wpisaną rozetą, przypominającą kwiat. Jedna z sześciu części całości to zajęcze słuchy wskazujące godzinę 1.15. Rozeta zwana gwiazdą heksapetalną jest symbolem pradawnych słowian i motywem często stosowanym w sztuce ludowej. W budownictwie drewnianym była ozdobą strzegącą domostwo przed złymi mocami. Jest to forma pośrednia mojego logo, połączenie pomiędzy zbliżeniem i oddaleniem, symbolizuje “projektowanie od ogółu do szczegółu“. Rozeta z zaakcentowanymi uszami zająca znajduje w czasoprzestrzeni mnie jako osobę: Kobietę, Architekta, Polkę o nazwisku Zając
Rozeta w „zbliżeniu“, czyli w szczegółowym wymiarze – jest to Maswerk, czyli geometryczny wzór kamiennej kostrukcji wewnątrz gotyckiego okna stanowiącej nie tylko dekorację, ale przede wszystkim konstrukcję otworu okiennego i podziału szklenia, które w owym czasie nie mogło być z przyczyn technicznych tak duże jak w obecnych czasach. Nawiązuje to do mojej pasji do zabytków. Ukazuje mój dekoracyjny, ale bardzo przemyślany sposób projektowania mający swoje korzenie w zachwycie historyczną architekturą z jej oryginalnymi detalami.
W „oddaleniu“ oraz po zwielokrotnieniu rozety tworzy się bukiet, ukazujący kwiat życia – pradawny symbol początku kreacji. Symbol ten spędza sen z powiek architektom, artystom i filozofom, dzięki swoim niezwykłym proporcjom, harmonii i prostej formie. Dawniej uznawany był za podstawę świętej geometrii, ukrywającą w sobie podstawowe formy czasu i przestrzeni. Był to swego rodzaju zapis wszystkich żywych istot na świecie. To właśnie od niego zaczynało się życie – Kwiat Życia.był początkiem. Wszystko we wszechświecie można opisać używając jego wzoru. Przedstawia on kreację, która wyłania się z niczego.

Symbolika logo mojej pracowni mocno związana jest z filozofią egzystencji, tworzeniem, ludzkim wymiarem czasu i przestrzeni, dziedzictwem architektury, historią Słowian oraz po prostu ze mną. Rozeta, maswerk, kwiat – są tak wielowymiarowe, jak moje projektowanie: od ogółu do szczegółu, od zewnętrza do środka. Tworzenie w oparciu o dziedzictwo architektoniczne, czasem te otrzymane, ale zawsze o te ofiarowywane. Świadomość, że tworzę dla przyszłych pokoleń towarzyszy mi od samego początku. Wszystko jest ze sobą powiązane, nawet jeśli tego nie rozumiemy to stanowimy cząstkę większej, wspaniałej całości. Moje logo wskazuje na czas, szacunek i życie, które są ze sobą nierozerwalnie związane, wzajemnie się multiplikując, zazębiając stanowią jedność i niepojętą pełnię. Pokazuje dążenie do wszechstronnego, całościowego i optymalnego efektu. Zajęcze słuchy sześciokrotnie zwielokrotnione tworzą pełnię, zataczając krąg jak wskazówki zegara podkreślają znaczenie najmniejszej chwili i każdego elementu całości.