ZABYTKI

Jak wyglądają poszczególne części projektu związanego z zabytkiem?

01

Inwentaryzacja zabytku

Pomiar budynku lub jego fragmentu (np. stolarki okiennej lub drzwiowej) jest wykonywany przez Architekta w celu udokumentowania stanu istniejącego obiektu oraz zachowaniu informacji o zabytku w formie dokumentacji technicznej. Dzięki szczegółowym pomiarom stanu istniejącego i inwentaryzacji rysunkowej można przeprowadzić projekt modernizacji, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy.

02

Projekt koncepcyjny

Projekt jest wykonywany w formie rysunków płaskich 2D: rzutów, elewacji i przekroju w celu analizy możliwości przeprowadzenia zmian w obrębie zabytku oraz skonsultowania koncepcji z konserwatorem.

03

Projekt budowlany

Projekt budowlany jest wykonywany po wstępnej akceptacji projektu koncepcyjnego przez konserwatora i analizie możliwości modernizacji i warunków zabudowy. Projekt budowlany powstaje w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem, uzyskuje niezbędne akceptacje, uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i o ile będą niezbędne – odstępstwa, a następnie jest składany do Urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

04

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem projektu budowlanego. Zalecamy wykonywanie projektów wykonawczych w odniesieniu do obiektów zabytkowych przez wzgląd na delikatny charakter tkanki zabytkowej, jej unikatowość oraz konieczność precyzyjnego dobrania wszelkich rozwiązań budowlano-wykonawczych.

05

Stylizacje architektoniczne

Projekt stylizacji architektonicznej to nadanie współczesnej architekturze cech, detali lub rozwiązań nawiązujących do dawnego stylu architektonicznego. Nie jest to projekt stricte związany z zabytkiem, jednak wymaga wiedzy, wyczucia i intuicji, aby stworzyć dom lub budynek oddający „ducha minionej epoki”. Taki obiekt może zachować obecne standardy i wymagania funkcjonalne oraz instalacyjne przy utrzymaniu wybranego stylu bryły, pasującego do zadanej lokalizacji i funkcji. Jest to formowanie nowego „dawnego stylu” np. Neo-Świdermajer.

06

Stylizacje wnętrz

Ducha minionych wieków można wprowadzić do wnętrza, stylizując je w na wnętrze historyczne lub w wybranej konwencji stylistycznej np. ludowej chaty kujawskiej. Czerpanie inspiracji z bogatego dziedzictwa i poddawanie ich transformacji projektowej w celu wskrzeszenia dawnych klimatów wnętrz lub ich współczesnego wyobrażenia, może okazać się być nie tylko wymarzone przez inwestora, ale i potrzebne społeczeństwu i jednostkom. Stylizowanie wymaga wysokiej wrażliwości i intuicji od projektanta. Jest to formowanie swego rodzaju nowoczesnego „dawnego stylu” np. Neo-Art Deco.

07

Analizy i szkice

Analizy i szkice mogą zostać zlecone jako odrębna forma opracowania, albo uzupełnienie istniejącego projektu.

08

Nadzór autorski

Wizyty na budowie w trakcie realizacji projektu mogą zostać zlecane w trakcie budowy jako pojedyncze nadzory lub wykupione w pakiecie miesięcznym. Będąc na miejscu możemy odpowiedzieć na pojawiające się pytania, wychwycić ewentualne błędy w realizacji, omówić projekt z wykonawcami oraz zaproponować alternatywne rozwiązania jeśli zaistnieje taka potrzeba.