WNĘTRZA

Jak wyglądają poszczególne części projektu wnętrz?

01

Rzuty funkcjonalne

Rysunki układów funkcjonalnych w 2d. Pokazują w skali rozmieszczenie mebli, oświetlenia oraz wyposażenia. Wykonuję 2 warianty, trzeci rzut może powstać jako wynikowy.

02

Plansze inspiracyjne

Na planszy zestawiam inspiracje proponowanych kolorów, mebli i materiałów. Moodboard ułatwia podjęcie decyzji o dalszym kierunku projektu jeszcze przed rozpoczęciem wizualizacji, ale może być też wykonany jako ostatni etap projektu wraz z zestawieniem produktów jako podsumowanie projektu.

03

Wizualizacje

Komputerowo generowane obrazy, które mają pokazać ogólny koncept projektowy w sposób zbliżony do zdjęcia. W standardzie oferuję 3-4 ujęcia dla każdego pomieszczenia. W ramach jednej koncepcji mogą zostać wprowadzone 2 iteracje drobnych poprawek. Trzecia wersja jest docelową.

04

Zestawienie linków

Jest to lista proponowanego wyposażenia, produktów i materiałów, które poleca główny projektant, aby w najlepszy sposób zrealizować projekt. W pliku znajduje się zestawienie propozycji dla elementów wykończenia i wyposażenia wnętrza.

05

Projekt techniczny

Rysunki techniczne to płaskie rysunki 2d: rzuty, widoki ścian oraz przekroje i detale, mające umożliwić wykonawcom sprawne wykonanie aranżacji zgodnie z projektem. Zostają opracowane m.in. rzuty: sufitów podwieszonych, układu punktów świetlnych, nowej zabudowy g-k, nowych ścian lub wyburzeń.

06

Inwentaryzacja

Pomiar wnętrza wykonywany przez Architekta na miejscu inwestycji na podstawie którego zostaje opracowany rysunek techniczny stanu istniejącego. Dzięki niemu projekt aranżacji wnętrza może być w 100% dostosowany do realnych wymiarów pomieszczeń.

07

Szkice odręczne

Projekt wykonany w tradycyjnej metodzie szkiców odręcznych może zostać zlecony jako odrębna forma opracowania, albo uzupełnienie istniejącego projektu, w ramach koordynacji w trakcie nadzoru autorskiego.

08

Nadzór autorski

Nadzór polega na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz na uzgadnianiu możliwości wprowadzania innych rozwiązań niż te przewidziane w projekcie. Ma również na celu rozwiązanie wszelkich istotnych, zgłoszonych przez kierownika budowy rozbieżności i zaproponowanie zamiennych elementów, detali lub rozwiązań. Może być wykonywany zarówno w formie zdalnej jak i na miejscu budowy.