Zabytkowa kamienica przy ulicy Targowej

Projekt: inwentaryzacja zabytkowej kamienicy, zmiana sposobu użytkowania z usługowo-biurowego na usługowo-mieszkaniowy, projekt koncepcyjny przebudowy, ekspertyza konstrukcyjna z analizą możliwości adaptacji poddasza na cele użytkowe

Powierzchnia netto: 1 228 m2
Lokalizacja: Warszawa

Inwentaryzacja, koncepcja: Pracownia Projektowa Katarzyna Zając
Zakres współpracy: pomiary, opracowanie inwentaryzacji oraz projekt koncepcyjny przebudowy wykonane przez Pracownię Projektową Katarzyny Zając, ekspertyza konstrukcyjna wykonana przez firmę DESCON Sp. z o.o. Autorska pracownia projektowa konstrukcji budowlanych
Data: 2011 r.

Trzypiętrowa kamienica w narożniku ulicy Targowej i Kępnej została wzniesiona około 1920 roku. Przed 1939 rokiem kamienica przy Targowej 43 należała do Kazimiery Trzcińskiej. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. W latach 2013-2014 deweloper Fenix Group dokonał remontu kamienicy.
Kamienica jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.