Zabytkowe drzwi narożnej willi przy ulicy Konopnickiej w Toruniu

Projekt:   Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa zabytkowej stolarki drzwiowej willi z wieżą przy ul. Konopnickiej 18 w Toruniu została wykonana w ramach ćwiczeń z inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej zabytków architektury i detalu architektonicznego prowadzonych na Studiach Podyplomowych Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego w Zakładzie Konserwatorstwa, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.                                              

Lokalizacja:   Toruń

Inwentaryzacja i opracowanie:   mgr inż. arch. Katarzyna Zając

Pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajchmana

Data:   2009-2010r.

Przy ul. Konopnickiej w Toruniu pod nr 12, 14, 16, 18 stoi ciąg ciekawych willi ryglowych  o charakterze pensjonatowym, z których narożne krańcowe budynki zwieńczone są wieżyczkami narożnymi. Zespół tych willi był zbudowany  przez firmę Joseph Houtermans & Carl Walter pod konie lat 90. XIX w. Budynki szkieletowe przy ul. Konopnickiej uzyskały niewielką kubaturę i dość uproszczony detal snycerski, ale dwa wyprzedzające je chronologicznie obiekty, wybudowane przez tę samą spółkę budowlaną przy ul. Bydgoskiej 40  i 34/36, świadczą o wysokich umiejętnościach ówczesnych budowniczych   oraz o znajomości technik budowlanych z różnych rejonów Niemiec, które bezpośrednio miały wpływ na ukształtowanie elewacji.

Inwentaryzowane drzwi znajdują się w niższej części budynku nr 18 zlokalizowanej w głębi działki w stosunku do bryły głównej od strony ul. Konopnickiej. Drzwi są wstawione w drewniany portal będący fragmentem ściany i częścią konstrukcji szkieletowej fasady.