Gmach Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Łodzi

Projekt:   kolorystyka zabytkowego wnętrza gmachu, w szczególności Sali Zgromadzeń

Lokalizacja:   Łódź


Główny projektant:   Pracownia Projektów i BPI Architekt Piotr Koziej, Witold Kondratowicz

Zakres współpracy:   opracowanie rysunków architektonicznych dla fazy budowlano-wykonawczej

Data:   2009 r.

 

Budynek dawnego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Łodzi, to jeden z najważniejszych zabytków miasta.

Gmach Towarzystwa przy ulicy  Pomorskiej zbudowano w latach 1878–1881 według projektu Hilarego Majewskiego.

Front głównego budynku zwieńczony został trójkątnym frontonem wypełnionym reliefem z dewizą „VIRIBUS UNITIS” (Wspólnymi siłami) wyrażającą ideę Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Łodzi.

Lata użytkowania budynku niezgodnie z przeznaczeniem (w budynku mieścił się Instytut Stomatologii), doprowadziły gmach do ruiny.

W latach 2008 – 2011 r. budynek został poddany generalnemu remontowi zewnętrznemu i wewnętrznemu. We wnętrzu największym i najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem jest dawna sala posiedzeń zarządu zwana Salą Zgromadzeń, nad której opracowaniem miałam okazję pracować.