Ratusz Staromiejski Toruń

Projekt: architektoniczny budowlano-wykonawczy
Powierzchnia: II i II piętro Ratusza
Lokalizacja: Toruń

Główny projektant: Pracownia Projektów i BPI Architekt Piotr Koziej
Zakres współpracy: opracowanie rysunków architektonicznych dla fazy budowlano-wykonawczej, nadzory autorskie
Data: 2009 r.

Ratusz Staromiejski w Toruniu – główna budowla świecka toruńskiego Starego Miasta. Gotycki budynek powstały etapami w ciągu XIII i XIV w., przebudowany w XVII w. i odbudowany po zniszczeniach w XVIII w. Jeden z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury mieszczańskiej w środkowej Europie.
Zbudowany na planie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem stanowi symbol gotyckiego Zespołu Staromiejskiego, wpisanego w 1997 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Obecnie Ratusz Staromiejski jest główną siedzibą Muzeum Okręgowego w Toruniu, jest miejscem wielu uroczystości oraz wydarzeń o charakterze kulturalnym.
Rewaloryzacja, modernizacja i adaptacja II i III piętra Ratusza Staromiejskiego na funkcje biurowe i muzealne została zaprojektowana w 2009 roku w Pracowni Projektów Architekta Piotra Kozieja.
Projekt został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Torunia wśród obiektów roku 2012.